Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2019


— Amelia Shepherd "Grey's Anatomy"
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

May 16 2019

Lata nie mają znaczenia, liczy się dzisiaj i dzień następny.
— Richard // Chrurdzy
Reposted fromresort resort
Owen: ...my nigdy nie umiemy się zgrać w czasie.
Terapeuta: Bo wszystko pan zepsuł.
Owen: Przypadkiem.
— Chirurdzy
Reposted fromresort resort
Deluca: ... źle mnie zrozumiałaś. Jestem pod wrażeniem tego co zrobiłaś. Bałem się, że jeśli otworzę usta, to jedyne co powiem to... Kocham cię. Grey: Oł. Cóż, dobrze. Cieszę się, że to wyjaśniliśmy.
— Chirurdzy
Reposted fromresort resort

March 28 2019

8248 196f
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

January 31 2019

— Derek, "Grey's Anatomy"
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
— Derek, "Grey's Anatomy"
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

January 30 2019

— Jo&Alex
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

October 28 2018

4743 bd47
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

December 17 2017

1348 e435
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

September 07 2017

2776 9ddc
Reposted fromwwannie wwannie

August 25 2017

9280 0c3e
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

May 26 2017

0534 640e
Reposted fromwwannie wwannie

April 28 2017

5081 7682 500
S13E21
Reposted byalliwantisyou alliwantisyou

April 23 2017

4950 950c
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

April 17 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

April 16 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

April 14 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

April 12 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

April 10 2017

Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl